İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan HAYEF: Journal of Education, eğitim alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırmaların, incelemelerin ve derlemelerin yayımlandığı hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergide daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış eğitim alanındaki çalışmalara yer verilir. Derginin yayın dili Türkçedir; ancak Fransızca, Almanca ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmalar da dergide yayımlanır.

 

< >

Öne Çıkan Makaleler

< >

Eğitim Psikolojisine Dair Ontolojik Bir Değerlendirme

Bu makalede Eğitim Psikolojisi adıyla bilinen bilim dalının doğuşu, gelişimi vevaroluşu irdelenmiştir. Konu hem ulusal hem de uluslararası düzlemde tarihsel birperspektif temelinde ele alınmaktadır. Eğitim psikolojisi psikoloji ile eğitimin etkileşimi sonucu doğmuş bir alandır. Alanın doğuşunda Will...

Yazar/lar : İrfan ERDOĞAN