Filiz MEŞECİ GIORGETTI

ORCID :
ScopusID :
ResearcherID :
DAI :
ISNI :
Ülke :
Şehir :
Üniversite : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
E-posta : fmeseciistanbul.edu.tr
Telefon :