Yıl : 2016 Cilt : 13 Sayı : 2

Tam Metin (PDF)

Eğitim Psikolojisine Dair Ontolojik Bir Değerlendirme

Open Access

Öz

Bu makalede Eğitim Psikolojisi adıyla bilinen bilim dalının doğuşu, gelişimi vevaroluşu irdelenmiştir. Konu hem ulusal hem de uluslararası düzlemde tarihsel birperspektif temelinde ele alınmaktadır. Eğitim psikolojisi psikoloji ile eğitimin etkileşimi sonucu doğmuş bir alandır. Alanın doğuşunda William James, Stanley Hall, John Dewey, Edward L. Thorndike gibi otoritelerin etkin rolü olmuştur. Eğitim psikolojisi adı geçen otoritelerin düşünceleri bağlamında psikolojinin bir alt dalı olarak konumlanmıştır. Bu alanla ilgili Türkiye’deki çalışmalar ise 1952 yılında öğretmen yetiştiren kurumlarda okutulmakta olan pedagoji dersinin kaldırılarak yerine konan eğitim psikolojisi adlı ders ile başlamıştır. Bu süreçte eğitim psikolojisi bugün içinde konumlandırılmış olduğu eğitim bilimlerine yabancılaşmıştır. Bu yönüyle eğitime katkı sağlama noktasında işlevsizleşmektedir. Bu nedenle eğitim psikolojisi alanının psikolojinin bir alt dalı olarak konumlandırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler

psikoloji   eğitim psikolojisi   pedagoji   pedagojik psikoloji   eğitim ruhbilimi   eğitim bilimleri  

Sorumlu Yazar

İrfan ERDOĞAN

Kaynakça

 • Aslan, C. (2014). Erken Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim bilimleri alanında yurt dışına öğrenci gönderilmesi olgusu (1923-1940). (Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.)
 • Bacanlı, H. (2015). Eğitim psikolojisi (21. bs.). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Baltacıoğlu, İ. H. (1930). Umumi pedagoji. İstanbul: Muallim Halit Kitaphanesi.
 • Başaran, İ. E. (2007). Eğitim Psikolojisi: Gelişim, öğrenme ve ortam. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Berliner, D. C. & Jackson, P. W. (1981). The promise of educational psychology. In F. H.
 • Farley & N. J. Gordon (Eds.), Psychology and education: The state of the union.Berkeley, CA: McCutchan.
 • Berliner, D. C. (1993). The 100-year journey of educational psychology. Exploring applied psychology: Origins and critical analyses, 37-78.
 • Binbaşıoğlu, C. (1978). Eğitim psikolojisi. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
 • Erdoğan, İ. (2015). Eğitim bilimleri ve milli eğitime da
Daha Fazla Göster

Detaylar

Submission : 28 Tem 2016

Published : 27 Eki 2016

Tam Metin (PDF)

An Ontologic Evaluation On Educational Psychology

Open Access

Öz

This article investigates emergence, development and existence of the science branch known as Educational Psychology. The topic has been studied on the basis of a historical perspective from both national and international aspects. Educational Psychology is a field born via interaction between psychology and education. On emergence of the field, William James, Stanley Hall, John Dewey, Edward L. Thorndike played a significant role. Educational Psychology has been classified as a sub-branch of psychology with regard to thoughts of authorities mentioned. Studies in Turkey related to this field started with the course named Educational Psychology which was replaced after abolishment of Pedagogy courses taught at Teacher Training Institutions in 1952. During this process, Educational Psychology has been alienated to Educational Sciences into which it is positioned. At that point, it has become dysfunctional to contribute to education. With this regard, it is suggested that the field of Educational Psychology is to be positioned as a sub-branch of psychology.

Anahtar Kelimeler

psychology   educational psychology   pedagogy   pedagogic psychology   educational psychology  

Sorumlu Yazar

İrfan ERDOĞAN

Kaynakça

 • Aslan, C. (2014). Erken Cumhuriyet Dönemi’nde eğitim bilimleri alanında yurt dışına öğrenci gönderilmesi olgusu (1923-1940). (Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.)
 • Bacanlı, H. (2015). Eğitim psikolojisi (21. bs.). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Baltacıoğlu, İ. H. (1930). Umumi pedagoji. İstanbul: Muallim Halit Kitaphanesi.
 • Başaran, İ. E. (2007). Eğitim Psikolojisi: Gelişim, öğrenme ve ortam. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Berliner, D. C. & Jackson, P. W. (1981). The promise of educational psychology. In F. H.
 • Farley & N. J. Gordon (Eds.), Psychology and education: The state of the union.Berkeley, CA: McCutchan.
 • Berliner, D. C. (1993). The 100-year journey of educational psychology. Exploring applied psychology: Origins and critical analyses, 37-78.
 • Binbaşıoğlu, C. (1978). Eğitim psikolojisi. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
 • Erdoğan, İ. (2015). Eğitim bilimleri ve milli eğitime da
Daha Fazla Göster

Detaylar

Submission : 28 Tem 2016

Published : 27 Eki 2016

Tam Metin (PDF)