Yıl : 2019 Cilt : 16 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı1

Open Access

Öz

Bu çalışmanın amacı, Prof. Dr. İrfan Erdoğan tarafından yazılan Cumhuriyetçi Muhafazakâr İsmail Hakkı Baltacıoğlu: Bir Eğitim İnkılâpçısının Hayatı adlı biyografik romanı incelemektir. İsmail Hakkı Baltacıoğlu günümüzde halen oldukça ilgi gösterilen, fikirleri üzerine tartışılan bir eğitimcidir. Ancak İsmail Hakkı Baltacıoğlu ilk defa bir romanın konusu olmuştur. Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın eserinde İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun doksan iki yıllık hayatı beş devre ayrılarak ele alınmıştır. Bu eserin incelenmesinde öncelikle eserin Türkiye’deki biyografik roman geleneğinde durduğu yer tespit edilmeye çalışılmıştır. Ardından eserin olay örgüsü ele alınarak içerik ve teması belirlenmiştir. Eser zaman mekân, gerçek kurgu ve roman karakterleriyle ilişkiler bağlamında analiz edilmiştir. Eserin içeriğini İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun hayatı, genel temasını ise eğitime adanmışlığı oluşturmaktadır. Yazar, kişi ve kurumlardan bahsederken sıklıkla öğretici anlatım tekniğine başvurmuştur. Yazarın ilk edebi çalışması olan bu eser gerçekçi geleneğe uygun bir şekilde yazılmıştır. Eserde gerçek karakterler daha ön plandadır. Eser okuyucusunu Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi eğitim kurumları, eğitimcileri ile akıcı ve duru bir dil aracılığı ile tanıştırmıştır.

Anahtar Kelimeler

Biyografik-roman   eğitim-tarihi   İrfan-Erdoğan   İsmail-Hakkı-Baltacıoğlu  

Kaynakça

 • Ata, B. (2000). İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve tarih öğretimi. Türk Kültürü (450): 590-602.
 • Atay, O. (1975). Bir bilim adamının romanı-Mustafa İnan. İstanbul: Bilgi Yayınevi
 • Ayhan, S. (1990). İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve halk eğitimi ile ilgili görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 23(1): 285- 306.
 • Aytaç, K. (1984). İsmail Hakkı Baltacıoğlu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 17(1): 237-248.
 • Baltacıoğlu, İ.H. (1912/1927). Talim ve Terbiyede İnkılâp. 3. Baskı, İstanbul.
 • Baltacıoğlu, İ.H. (1932). İçtimaî mektep nazariyesi ve prensipleri. İstanbul: Semih Lütfü Sühulet Kütüphanesi
 • Baltacıoğlu, İ.H. (1944). Rüyamdaki okullar. İstanbul: Ahmet İhsan Matbaası.
 • Baltacıoğlu, I. H. (1998). Hayatım. İstanbul: Dünya Yayıncılık
 • Erdoğan, İ. (2009). Eğitime dair. Ankara: PegemA Yayınları.
 • Erdoğan, İ. (2010). Milli eğitime dair. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ. (2018
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/hayef.2019.18004

Tam Metin (PDF)