Yıl : 2019 Cilt : 16 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Bir İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencisinin Okuma-Yazma Öğrenimi Üzerine Durum Çalışması

Open Access

Öz

Bu araştırmada ilkokul dördüncü sınıfa giden ve okuma yazmayı bilmeyen bir öğrenciye okuma yazma öğretmek amacıyla bireysel okuma yazma eğitimi uygulanmıştır. Ayrıca verilen eğitimin öğrencinin sınıftaki öğrenme sürecine etkisi incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim döneminde İstanbul’da bir devlet okulunda üç ayda 72 saat süreyle uygulanan eğitimi kapsamaktadır. Veri toplama aracı görüşme, gözlem ve doküman incelemesinden oluşmaktadır. Verilerin analizinde ise betimsel analiz ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Uygulanan program sonrasında öğrenci okuma-yazmaya geçmiş ve okuma hızını arttırmıştır. Sonuçta, akademik olarak sınıfının gerisinde olan bu öğrenci bireysel eğitimle okuma yazmaya geçmiştir. Bununla birlikte öğrencinin sadece akademik becerilerinde değil sosyal becerilerinde de gelişme görülmüştür. Cite this article as: Örs, E. (2019). A case study on reading-writing learning of a fourth grade student at primary school. HAYEF: Journal of Education, 16(1); 68-88.

Anahtar Kelimeler

Durum-çalışması   ilkokul-4.-sınıf   İlkokullarda-Yetiştirme-Programı   okuma   okuma-güçlüğü  

Sorumlu Yazar

Esra ÖRS

Yazarlar

Esra ÖRS

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013). Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç. ve Rasinski, T. V. (2014). Okumayı değerlendirme öğretmenler için kolay ve pratik bir yol. Ankara: Pegem A.
 • Akyol, H. ve Sever, E. (2018). Okuma yazma güçlüğü ve bir eylem araştırması: ikinci sınıf örneği. Hacettepe University Journal of Education, 1-23 doi: 10.16986/HUJE.2018040667
 • Arslan, D. ve Dirik, M. Z. (2008). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin okuma güçlüklerini gidermede okumayı geliştirici duyuşsal yaklaşımın etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 1-18.
 • Baştuğ, M. ve Demirtaş, G. (2017). İlk okuma ve yazma öğretimi el kitabı. Ankara: Pegem Aka­demi.
 • Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (162).
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/hayef.2019.18008

Tam Metin (PDF)

A Case Study on Reading-Writing Learning of a Fourth Grade Student at Primary School

Open Access

Öz

In this study, individualized literacy education was applied to the fourth grade of primary school to teach literacy to a student who does not know how to read and write. In addition, the effect of education on the learning process in the classroom was examined. A case study pattern was used in the research design. The research covers the education applied for 72 hours in three months in a public school in Istanbul during the 2017-2018 academic year. The data collection tool consists of interview, observation and document review. In the analysis of the data, descriptive analysis and content analysis were used. After the applied program, the student has been literate and increased her reading speed. As a result, this student, who is academically behind her class, has switched to reading and writing with individualized education. However, not only academic skills of students, but also social skills have been improved. Cite this article as: Örs, E. (2019). A case study on reading-writing learning of a fourth grade student at primary school. HAYEF: Journal of Education, 16(1); 68-88.

Anahtar Kelimeler

Case-study   Educating-Program-in-Primary-Schools   Primary-school-4th-grade   reading   reading-difficulties  

Sorumlu Yazar

Esra ÖRS

Yazarlar

Esra ÖRS

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013). Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S., Çetinkaya, Ç. ve Rasinski, T. V. (2014). Okumayı değerlendirme öğretmenler için kolay ve pratik bir yol. Ankara: Pegem A.
 • Akyol, H. ve Sever, E. (2018). Okuma yazma güçlüğü ve bir eylem araştırması: ikinci sınıf örneği. Hacettepe University Journal of Education, 1-23 doi: 10.16986/HUJE.2018040667
 • Arslan, D. ve Dirik, M. Z. (2008). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin okuma güçlüklerini gidermede okumayı geliştirici duyuşsal yaklaşımın etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 1-18.
 • Baştuğ, M. ve Demirtaş, G. (2017). İlk okuma ve yazma öğretimi el kitabı. Ankara: Pegem Aka­demi.
 • Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (162).
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/hayef.2019.18008

Tam Metin (PDF)